Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Daheim. [s.n..

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Daheim. Chicago, Ill.: [s.n..

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Daheim. [s.n..

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.