Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Večernji list.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Večernji List. Zagreb [Yugoslavia].

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Večernji List.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.