Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

(1940). Brüssler zeitung. Dr. V. Muckel.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Brüssler Zeitung. Brüssels: Dr. V. Muckel, 1940.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Brüssler Zeitung. Dr. V. Muckel, 1940.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.