APA način citiranja (7. izdanje)

Braun, M. Deutsche Freiheit. Verlag der Volksstimme GmbH.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Braun, Max. Deutsche Freiheit. Saarbrücken: Verlag der Volksstimme GmbH.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Braun, Max. Deutsche Freiheit. Verlag der Volksstimme GmbH.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.