Lua APA (7ú heag.)

Braun, M. Deutsche Freiheit. Verlag der Volksstimme GmbH.

Lua i Stíl Chicago (17ú heag.)

Braun, Max. Deutsche Freiheit. Saarbrücken: Verlag der Volksstimme GmbH.

Lua MLA (8ú heag.)

Braun, Max. Deutsche Freiheit. Verlag der Volksstimme GmbH.

Rabhadh: Seans nach mbeach na luanna seo go hiomlán cruinn i ngach uile chás.