Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Braun, M. Deutsche Freiheit. Verlag der Volksstimme GmbH.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Braun, Max. Deutsche Freiheit. Saarbrücken: Verlag der Volksstimme GmbH.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Braun, Max. Deutsche Freiheit. Verlag der Volksstimme GmbH.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.