Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

(1904). Freie deutsche Presse. Berliner Zeitungs Expedition.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Freie Deutsche Presse. Berlin: Berliner Zeitungs Expedition, 1904.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Freie Deutsche Presse. Berliner Zeitungs Expedition, 1904.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.