Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

United States. Census Office. 6th Census, 1840, & United States. National Archives and Records Service. (1973). Schedule of mines, agriculture, commerce, manufactures, etc. of 1840 census for ... Louisiana. National Archives.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

United States. Census Office. 6th Census, 1840, και United States. National Archives and Records Service. Schedule of Mines, Agriculture, Commerce, Manufactures, Etc. of 1840 Census for ... Louisiana. Washington, D.C.: National Archives, 1973.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

United States. Census Office. 6th Census, 1840, και United States. National Archives and Records Service. Schedule of Mines, Agriculture, Commerce, Manufactures, Etc. of 1840 Census for ... Louisiana. National Archives, 1973.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.