Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

University of Sydney. (1981). Archaeology in Oceania. University of Sydney.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

University of Sydney. Archaeology in Oceania. [Sydney]: University of Sydney, 1981.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

University of Sydney. Archaeology in Oceania. University of Sydney, 1981.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.