Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Berliner Tageblatt (Wochen-Ausg. für Ausland und Uebersee.). R. Mosse.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Berliner Tageblatt. Wochen-Ausg. für Ausland und Uebersee. Berlin: R. Mosse.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Berliner Tageblatt. Wochen-Ausg. für Ausland und Uebersee. R. Mosse.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.