Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

United States Reclamation Service. (1907). Specifications. The Service.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

United States Reclamation Service. Specifications. Washington, D.C.: The Service, 1907.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

United States Reclamation Service. Specifications. The Service, 1907.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.