Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

(1946). Stuttgarter Nachrichten. H. Bernhard.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Stuttgarter Nachrichten. Stuttgart [Germany]: H. Bernhard, 1946.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Stuttgarter Nachrichten. H. Bernhard, 1946.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.