Freie Presse : Organ der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Bezirk Südwestsachen

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:12018273
Nhiều tác giả của công ty: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Bezirk Südwestsachsen, Landesvorstand der SED Sachsen
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Plauen : Sachsenverlag, Druckerei- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., [1946-
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

G-907 May 20, 1946-Mar 29, 1947; LACKS: Sep. 2, 1946

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Hd Cpy Sẵn có