Weser-Zeitung.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:32866844
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Bremen : [s.n.,
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

MF-18740 r.1-2 v.89, no.1-340 (Jan-Jun 17, 1932)
MF-9996 (4 reels) Apr 28, 1849-Nov 22, 1851

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
v.89 no.1-183 (Jan-Mar 27 1932) MF-18740 r.1 Available by Request
v.89 no.184-340 (Mar 29-Jun 17 1932) MF-18740 r.2 Available by Request