Weser-Zeitung.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:32866844
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Bremen : [s.n.,
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

MF-18740 r.1-2 v.89, no.1-340 (Jan-Jun 17, 1932)
MF-9996 (4 reels) Apr 28, 1849-Nov 22, 1851

Item List

Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue. For more assistance, click here.

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
MF-9996 r.1 Sẵn có
MF-9996 r.2 Sẵn có
MF-9996 r.3 Sẵn có
MF-9996 r.4 Sẵn có
v.89 no.1-183 (Jan-Mar 27 1932) MF-18740 r.1 Sẵn có
v.89 no.184-340 (Mar 29-Jun 17 1932) MF-18740 r.2 Sẵn có