Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

(1917). Novai︠a︡ zhiznʹ. A.N. Tikhonov.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Novai︠a︡ Zhiznʹ. Petrograd: A.N. Tikhonov, 1917.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Novai︠a︡ Zhiznʹ. A.N. Tikhonov, 1917.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.