Enviar aquest missatge de text: Código civil de la República oriental del Uruguay :