Monografi Kenagarian Pintu Padang, Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:13538040
Tác giả của công ty: Sumatera Barat (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ngôn ngữ:Indonesian
Được phát hành: Padang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, 1977.
Những chủ đề:
Định dạng:

Tài liệu chính phủ Monograph Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
4/E/12 SEI 80 004 21 Sẵn có