Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Sumatera Barat (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (1977). Monografi Kenagarian Pintu Padang, Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Sumatera Barat (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Monografi Kenagarian Pintu Padang, Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Padang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, 1977.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Sumatera Barat (Indonesia). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Monografi Kenagarian Pintu Padang, Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, 1977.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.