Vanamāla : khaṇḍikā gītikā sampuṭi

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:793384978
Tác giả chính: Subbārāvu, Rāyaprōlu, 1892-1984
Ngôn ngữ:Telugu
Được phát hành: Tenāli : Di Oriyaṇṭ Pabliṣiṅg Kampani, 1947.
Loạt:SAMP early 20th-century Indian books project ; item 46288.
Truy cập trực tuyến:Center for Research Libraries
Các quyển sách có liên quan:Microfilm version: Vanamāla.
Global Resources Program:South Asia Materials Project (SAMP)
Định dạng:

Monograph Truy cập trực tuyến