Telefona gönder: Die Wetenskap stel die spyskaart op.