Textmeddelande: Die Wetenskap stel die spyskaart op.