Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Prevention of Deterioration Center (U.S.). Prevention of deterioration advance list. Prevention of Deterioration Center, National Research Council.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Prevention of Deterioration Center (U.S.). Prevention of Deterioration Advance List. Washington, D.C.: Prevention of Deterioration Center, National Research Council.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Prevention of Deterioration Center (U.S.). Prevention of Deterioration Advance List. Prevention of Deterioration Center, National Research Council.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.