Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Congrès scientifique international des catholiques Paris. (1888). Congrès scientifique international des catholiques: Tenu à Paris du 8 au 13 avril 1888.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Congrès scientifique international des catholiques Paris. Congrès Scientifique International Des Catholiques: Tenu à Paris Du 8 Au 13 Avril 1888. Paris, 1888.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Congrès scientifique international des catholiques Paris. Congrès Scientifique International Des Catholiques: Tenu à Paris Du 8 Au 13 Avril 1888. 1888.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.