Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Palais Schönborn (Vienne). Institut Terramare, Union des fédérations nationales de journalistes. Secrétariat général, & Congrès de l'Union des fédérations nationales de journalistes. (1942). Le Journalisme est une mission: Rapport sur le premier congrès de l'Union des fédérations nationales de journalistes, Venise 1942. Palais Schönborn, Institut Terramare.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Palais Schönborn (Vienne). Institut Terramare, Union des fédérations nationales de journalistes. Secrétariat général, και Congrès de l'Union des fédérations nationales de journalistes. Le Journalisme Est Une Mission: Rapport Sur Le Premier Congrès De L'Union Des Fédérations Nationales De Journalistes, Venise 1942. Vienne: Palais Schönborn, Institut Terramare, 1942.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Palais Schönborn (Vienne). Institut Terramare, et al. Le Journalisme Est Une Mission: Rapport Sur Le Premier Congrès De L'Union Des Fédérations Nationales De Journalistes, Venise 1942. Palais Schönborn, Institut Terramare, 1942.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.