Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

The Midwestern Archivist.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

The Midwestern Archivist.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

The Midwestern Archivist.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.