APA način citiranja (7. izdanje)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh development studies. Bangladesh Institute of Development Studies].

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh Development Studies. [Dacca: Bangladesh Institute of Development Studies].

MLA način citiranja (8. izdanje)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh Development Studies. Bangladesh Institute of Development Studies].

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.