Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh development studies. Bangladesh Institute of Development Studies].

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh Development Studies. [Dacca: Bangladesh Institute of Development Studies].

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh Development Studies. Bangladesh Institute of Development Studies].

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.