Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

The New Zealand herald. Wilson and Horton, Ltd..

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

The New Zealand Herald. Auckland [New Zealand]: Wilson and Horton, Ltd..

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

The New Zealand Herald. Wilson and Horton, Ltd..

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.