Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Antéric, J. (1935). De la répression des fraudes en matière de vins .. Bosc frères, M. & L. Riou.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Antéric, Jean. De La Répression Des Fraudes En Matière De Vins .. Lyon: Bosc frères, M. & L. Riou, 1935.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Antéric, Jean. De La Répression Des Fraudes En Matière De Vins .. Bosc frères, M. & L. Riou, 1935.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.