Đang hiển thị 1 - 7 kết quả của 7 cho tìm kiếm 'Ramaswami Sastri, K. S., 1878-', thời gian truy vấn: 0.02s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Ramaswami Sastri, K. S., 1878-
  Được phát hành 1953
  Madras : K.S. Ramaswami Sastri, 1953.
  1 online resource (viii, 158 pages)
  Center for Research Libraries
  Truy cập trực tuyến
 2. 2
  Bằng Ramaswami Sastri, K. S., 1878-
  Được phát hành 1923
  Śrīraṅgastha : Śrīvāṇivilāsamudrāyantrālaye, 1923.
  vi, 46 p. ; 18 cm.
 3. 3
  Bằng Ramaswami Sastri, K. S., 1878-
  Được phát hành 1967
  Annamalainagar, Annamalai University, 1967.
  196 p. 22 cm.
 4. 4
  Bằng Ramaswami Sastri, K. S., 1878-
  Được phát hành 1953
  Madras : K.S. Ramaswami Sastri, 1953.
  viii, 158 pages ; 19 cm.
 5. 5
  Bằng Ramaswami Sastri, K. S., 1878-
  Được phát hành 1916
  Madras : Ganesh & Co., [1916]
  xii, 536, iii, 3 pages ; 17 cm.
 6. 6
  Bằng Ramaswami Sastri, K. S., 1878-
  Được phát hành 1900
  Bombay : International Book House, [between 1900 and 1948]
  viii, 129 p. ; 19 cm.
 7. 7
  Bằng Śāradātanaya, 12th/13th cent
  Được phát hành 1968
  Baroda, Oriental Institute, 1968.
  77, 21, 409 p. 25 cm.
  Tác giả khác: ...Ramaswami Sastri, K. S., 1878-...

Công cụ tìm kiếm: