Showing 1 - 16 results of 16 for search 'Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a sovetskikh uchenykh-pionerov osvoeni︠i︡a kosmicheskogo prostranstva Moscow, Russia', query time: 0.05s Refine Results
 1. 1
  Published 1983
  Moskva : IIET AN SSSR, 1983.
  230 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 2. 2
  Published 1987
  Moskva : IIET AN SSSR, 1987.
  199 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 3. 3
  Published 1982
  Moskva : IIET AN SSR, 1982.
  95 p. : ill. ; 26 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 4. 4
  Published 1987
  Moskva : IIET AN SSSR, 1987.
  199 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 5. 5
  Published 1986
  Moskva : IIET AN SSSR, 1986.
  104 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 6. 6
  Published 1987
  Moskva : IIET AN SSSR, 1987.
  126 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 7. 7
  Published 1980
  Moskva : [s.n.], 1980.
  134 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 8. 8
  Published 1986
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, Komissi︠i︡a po razrabotke nauch. nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a kosmicheskogo prostranstva, 1986.
  121 p. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 9. 9
  Published 1989
  Moskva : IIET AN SSSR, 1989.
  136 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 10. 10
  Published 1988
  Moskva : IIET AN SSSR, 1988.
  171 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 11. 11
  Published 1987
  Moskva : IIET AN SSSR, 1987.
  210 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 12. 12
  Published 1983
  Moskva : IIET AN SSSR, 1983.
  122 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 13. 13
  Published 1982
  Moskva : IIET AN SSSR, 1982.
  171 p. : ill. ; 26 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 14. 14
  Published 1982
  Moskva : IIET AN SSSR, 1982.
  150 p. : ill. ; 26 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 15. 15
  Published 1990
  Moskva : IIET AN SSSR, 1990.
  24 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...
 16. 16
  Published 1983
  Moskva : IIET AN SSSR, 1983.
  200 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Obʺedinennye nauchnye chteni︠i︡a po kosmonavtike, posv︠i︡ashchennye pam︠i︡ati vyda︠i︡ushchikhs︠i︡a...

Search Tools: