Showing 1 - 20 results of 22 for search 'Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a, preobrazovani︠i︡a i okhrany rastitelʹnogo mira" (Akademi︠i︡a nauk SSSR)', query time: 0.06s Refine Results
 1. 1
  Published 1969
  Leningrad : "Nauka," Leningr. otd-nie, 1969.
  196 p. : 2 ̋. of diagrs., 2 ̋. of maps inserted ; 26 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 2. 2
  Published 1982
  Syktyvkar : Komi filial AN SSSR, 1982.
  112 p., [5] leaves of plates : ill. ; 22 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 3. 3
  Leningrad : Izd-vo "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1969.
  273, [2] p., [1] folded leaf of plates : ill. ; 27 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 4. 4
  Published 1984
  Leningrad : "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1984.
  390 p. : map ; 23 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 5. 5
  Published 1975
  Leningrad : "Nauka", 1975.
  201 p., [8] leaves of plates : ill., 21 maps.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 6. 6
  Published 1974
  Leningrad : Nauka, 1974-<1988- >
  : ill. ; 27 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 7. 7
  Published 1986
  Leningrad : Izd-vo "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1986.
  208 p. : ill. ; 27 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 8. 8
  Published 1989
  Leningrad : "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1989.
  222 p. : ill. ; 23 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 9. 9
  Published 1989
  Leningrad : "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1989.
  243 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 10. 10
  Published 1971
  Leningrad : "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1971-
  v. : ill., ports. ; 27 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 11. 11
  Published 1986
  Leningrad : Izd-vo "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1986.
  254 p. : ill. ; 23 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 12. 12
  Leningrad : "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1984.
  176 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 13. 13
  Published 1985
  Vladivostok : DVN︠T︡S AN SSSR, 1985.
  203 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 14. 14
  Published 1984
  Leningrad : "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1984.
  197 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 15. 15
  Published 1966
  Leningrad, Nauka, [Leningradskoe otd-nie] 1966.
  211 p. illus.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 16. 16
  Published 1986
  Moskva : Glav, botanicheskiĭ sad AN SSSR, 1986.
  151 p. ; 22 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 17. 17
  Published 1987
  Leningrad : Izd-vo "Nauka," Leningradskoe otd-nie, 1987.
  296 p. : ill. ; 23 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 18. 18
  Published 1969
  Leningrad : Nauka, Leningradskoe otd-nie, 1969-1976.
  3 v. : ill., maps (part inserted) ; 27 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 19. 19
  Published 1974
  Lʹvov : [s.n.], 1974.
  90 p. ; 20 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...
 20. 20
  Published 1975
  Leningrad : Nauka, Leningr. otd-nie, 1975.
  493 p. : ill., 27 cm.
  ...Nauchnyĭ sovet po probleme "Biologicheskie osnovy ra︠t︡sionalʹnogo ispolʹzovani︠i︡a...

Search Tools: