Showing 1 - 20 results of 32 for search 'Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh gor︠i︡uchikh iskopaemykh', query time: 0.11s Refine Results
 1. 1
  Published 1980
  Moskva : "Nedra", 1980.
  142 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 2. 2
  Published 1972
  Moskva : Izdatelʹstvo "Nedra", 1972.
  127 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 3. 3
  Published 1971
  Moskva : Institut, 1971-1973.
  v. : ill.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 4. 4
  Published 1981
  Moskva : Nedra, 1981.
  148 p. : ill. , charts.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 5. 5
  Published 1981
  Moskva : Nedra, 1981.
  111 p. : ill., charts.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 6. 6
  Published 1982
  Moskva : Nedra, 1982.
  125 p. : ill.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 7. 7
  Published 1980
  Moskva : In-t gor︠i︡uchikh iskopaemykh, 1980.
  145 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 8. 8
  Published 1973
  Moskva : Nedra, 1973.
  153 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 9. 9
  Published 1982
  Moskva : Nedra, 1982.
  144 p. : ill.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 10. 10
  Moskva : Nedra,
  v. : ill. ; 20 cm.
  ...Nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 11. 11
  Published 1988
  L︠i︡uber︠t︡sy : Kompleksnyĭ nauchno-issl. i proektno-konstruktorskiĭ in-t obogashcheni︠i︡a tverdykh gor︠i︡uchikh iskopaemykh, 1988.
  133 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 12. 12
  Published 1984
  Moskva : Nedra, 1984.
  111 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 13. 13
  Published 1986
  L︠i︡uber︠t︡sy : Kompleksnyĭ nauchno-issl. i proektno-konstruktorskiĭ in-t obogashcheni︠i︡a tverdykh gor︠i︡uchikh iskopaemykh, 1986.
  176 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 14. 14
  Published 1986
  Moskva : Kompleksnyĭ nauchno-issl. i proektno-konstruktorskiĭ in-t obogashcheni︠i︡a tverdykh i gor︠i︡uchikh iskopaemykh, 1986.
  187 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 15. 15
  Published 1985
  Moskva : "Nedra", 1985.
  108 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 16. 16
  Published 1989
  L︠i︡uber︠t︡sy : Kompleksnyĭ nauch.-issl. i proektno-konstruktorskiĭ in-t obogashcheni︠i︡a tverdykh gor︠i︡uchikh iskopaemykh "IOTT", 1989.
  111 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 17. 17
  Published 1984
  Moskva : Nedra, 1984.
  124 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 18. 18
  Published 1983
  Moskva : Nedra, 1983.
  110 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 19. 19
  Published 1982
  Moskva : Institut, 1982.
  173 p. : ill.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...
 20. 20
  Published 1984
  Moskva : Kompleksnyĭ nauchno-issl. i proektno-konstruktorskiĭ in-t obogashcheni︠i︡a tverdykh gor︠i︡uchikh iskopaemykh, 1984.
  157 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Kompleksnyĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ i proektno-konstruktorskiĭ institut obogashcheni︠i︡a tverdykh...

Search Tools: