Showing 1 - 20 results of 108 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku', query time: 0.19s Refine Results
 1. 1
  Published 1952
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 27 [1952]
  3, 175 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku...
 2. 2
  Amerika no Chūtō seisaku
  アメリカの中東政策
  Published 1958
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 33 [1958]
  69 p., [2] leaves of plates : maps ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku...
 3. 3
  Waga kuni ni okeru jinken kankei no nenpȳo Nihonkoku Kenp̄oka ni okeru jinken hosh̄o ni kansuru h̄orei no zufu furoku Jinken Shirȳo Tenjikai gaikan
  わが國における人權關係の年表 日本國憲法下における人權保障に關する法令の圖譜 附錄。人權資料展示會概觀
  Published 1950
  [T̄okȳo] Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku [Sh̄owa 25 (1950)]
  39 p. 25 x 36 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 4. 4
  Saigunbi mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  再軍備問題に関する国內論調
  Published 1951
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  143 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 5. 5
  N̄orin gyogȳo kihonh̄o no h̄oseika suishin o megutte
  農林漁業基本法の法制化推進をめぐって
  Published 1959
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 34 [1959]
  23 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 6. 6
  Sov̄eto Renp̄o no sozei
  ソヴェート連邦の租稅
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  48 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 7. 7
  Amerika keizai jijō : 8-gatsu oyobi 9-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 8月及び9月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  84 p., [1] leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku...
 8. 8
  Seidoku no yushutsu shink̄osaku
  西独の輸出振興策
  Published 1953
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 28 [1953]
  43 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 9. 9
  Zaisei kinʼȳu ni kansuru S̄oshireibu j̄uȳo shirei oyobi ts̄utatsush̄u
  財政金融に関する総司令部重要指令及び通達集.
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  49 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 10. 10
  Amerika keizai jijō : 4-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 4月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, Shōwa 25 [1950]
  40 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku...
 11. 11
  Kokkai t̄okei teiȳo
  国会統計提要
  Published 1949
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]-Sh̄owa 57 [1982]
  34 v. ; 18 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 12. 12
  ̄Obei kakkoku no senkyo seido
  欧米各國の選挙制度
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  161 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 13. 13
  Amerika keizai jijō : 5-gatsugō
  アメリカ経済事情 : 5月号
  Published 1950
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1950.
  46 p., [1] leaf of plates ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku...
 14. 14
  Shokurȳo mondai tokush̄u
  食糧問題特集
  Published 1957
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 32 [1957]
  318 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 15. 15
  Beika seisaku nenpȳo : tsuketari bunken mokuroku
  米價政策年表 : 附文献目錄
  by Abo, Takao, 1917-
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  192 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 16. 16
  R̄osoh̄o, r̄och̄oh̄o kaisei iken ni kansuru ch̄osa kekka ichiran
  労組法。労調法改正意見に関する調查結果一覽
  Published 1952
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  21 p. ; 19 x 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 17. 17
  Hōrei sakuin
  法令索引 /
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1949.
  1 v. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku...
 18. 18
  Jieiken ni kansuru kokusaih̄o gakusha no shosetsu
  自衞權に關する國際法學者の諸說
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  51 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 19. 19
  K̄oshinchi kaihatsu enjo keikaku to Ajia ni taisuru kanren
  後進地開発援助計画とアジアに対する関連
  by Fujii, Masao, 1912-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  72 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 20. 20
  K̄owa mondai ni kansuru kaigai ronch̄o
  講和問題に関する海外論調
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  91 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...

Search Tools: