Showing 1 - 20 results of 108 for search 'Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku', query time: 0.53s Refine Results
 1. 1
  Shokurȳo mondai tokush̄u
  食糧問題特集
  Published 1957
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 32 [1957]
  318 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 2. 2
  R̄osoh̄o, r̄och̄oh̄o kaisei iken ni kansuru ch̄osa kekka ichiran
  労組法。労調法改正意見に関する調查結果一覽
  Published 1952
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  21 p. ; 19 x 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 3. 3
  Jieiken ni kansuru kokusaih̄o gakusha no shosetsu
  自衞權に關する國際法學者の諸說
  Published 1951
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 26 [1951]
  51 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 4. 4
  Hōrei sakuin
  法令索引 /
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa Rippō Kōsakyoku, 1949.
  1 v. ; 26 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku...
 5. 5
  Zaisei kinʼȳu ni kansuru S̄oshireibu j̄uȳo shirei oyobi ts̄utatsush̄u
  財政金融に関する総司令部重要指令及び通達集.
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  49 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 6. 6
  Seidoku no yushutsu shink̄osaku
  西独の輸出振興策
  Published 1953
  T̄okȳo : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 28 [1953]
  43 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 7. 7
  K̄owa mondai ni kansuru kokunai ronch̄o
  講和問題に関する國內論調
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25-26 [1950-1951]
  3 v. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 8. 8
  Igirisu no fukk̄o to shakai minshu shugi
  イギリスの復興と社会民主主義
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  64 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 9. 9
  N̄ogȳo kȳod̄o kumiai no keiei fushin
  農業協同組合の経營不振
  by Iinuma, Jir̄o, 1918-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  110 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 10. 10
  K̄oshinchi kaihatsu enjo keikaku to Ajia ni taisuru kanren
  後進地開発援助計画とアジアに対する関連
  by Fujii, Masao, 1912-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  72 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 11. 11
  K̄owa mondai ni kansuru kaigai ronch̄o
  講和問題に関する海外論調
  Published 1950
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  91 p. ; 24 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 12. 12
  Gaikoku k̄owan r̄od̄o jij̄o to k̄owan r̄od̄oh̄o
  外国港湾勞働事情と港灣労働法
  Published 1952
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 27 [1952]
  175 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 13. 13
  Waga kuni no bijutsu gyōsei
  わが國の美術行政
  Published 1949
  [Tōkyō] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chōsa [oyobi] Rippō Kōsakyoku, Shōwa 24 [1949]
  153 p. (some folded) ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Chōsa oyobi Rippō Kōsakyoku...
 14. 14
  Waga kuni ni okeru jinken kankei no nenpȳo Nihonkoku Kenp̄oka ni okeru jinken hosh̄o ni kansuru h̄orei no zufu furoku Jinken Shirȳo Tenjikai gaikan
  わが國における人權關係の年表 日本國憲法下における人權保障に關する法令の圖譜 附錄。人權資料展示會概觀
  Published 1950
  [T̄okȳo] Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku [Sh̄owa 25 (1950)]
  39 p. 25 x 36 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 15. 15
  ̄Obei kakkoku no senkyo seido
  欧米各國の選挙制度
  Published 1949
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  161 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 16. 16
  N̄orin gyogȳo kihonh̄o no h̄oseika suishin o megutte
  農林漁業基本法の法制化推進をめぐって
  Published 1959
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 34 [1959]
  23 p. ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 17. 17
  Sov̄eto Renp̄o no sozei
  ソヴェート連邦の租稅
  Published 1949
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 24 [1949]
  48 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 18. 18
  Waga kuni no hokȳukin to zaisei
  わが國の補給金と財政
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  163 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 19. 19
  Fuken zaisei no genj̄o to mondaiten
  府県財政の現状と問題点
  Published 1958
  [T̄okȳo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 33 [1958]
  31 p., [3] folded leaves of plates ; 21 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...
 20. 20
  Kȳoiku o ch̄ushin to suru shogaikoku no bunka seisaku : Bei-Ei-So
  教育を中心とする諸外國の文化政策 : 米。英。蘇
  by Murayama, Osamu, 1923-
  Published 1950
  [Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Ch̄osa Ripp̄o K̄osakyoku, Sh̄owa 25 [1950]
  67, 2, 60, 98 p. ; 25 cm.
  ...Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan). Ch̄osa oyobi Ripp̄o K̄osakyoku...

Search Tools: