Showing 1 - 20 results of 32 for search 'Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a kosmicheskogo prostranstva', query time: 0.14s Refine Results
 1. 1
  Published 1983
  Moskva : Izd-vo "Nauka", 1983.
  262 p. : ill., ports. ; 21 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 2. 2
  Published 1989
  Moskva : "Nauka", 1989.
  172 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 3. 3
  Published 1991
  Moskva : "Nauka", 1991.
  214 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 4. 4
  Published 1988
  Moskva : "Nauka", 1988.
  228 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 5. 5
  Published 1991
  Moskva : [s.n.], 1991.
  120 p. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 6. 6
  Published 1985
  Moskva : "Nauka", 1985.
  199 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 7. 7
  Published 1986
  Moscow : "Social Sciences Today," Editorial Board, 1986.
  270 p. ; 21 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 8. 8
  Published 1983
  Moskva : IIET AN SSSR, 1983.
  230 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 9. 9
  Published 1987
  Moskva : IIET AN SSSR, 1987.
  199 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 10. 10
  Published 1982
  Moskva : IIET AN SSR, 1982.
  95 p. : ill. ; 26 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 11. 11
  Published 1987
  Moskva : IIET AN SSSR, 1987.
  199 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 12. 12
  Published 1986
  Moskva : IIET AN SSSR, 1986.
  104 p. : ill. ; 22 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 13. 13
  Published 1987
  Moskva : IIET AN SSSR, 1987.
  126 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 14. 14
  Published 1980
  Moskva : [s.n.], 1980.
  134 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 15. 15
  Published 1986
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, Komissi︠i︡a po razrabotke nauch. nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a kosmicheskogo prostranstva, 1986.
  121 p. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 16. 16
  Published 1989
  Moskva : IIET AN SSSR, 1989.
  136 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 17. 17
  Published 1988
  Moskva : IIET AN SSSR, 1988.
  171 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 18. 18
  Published 1987
  Moskva : IIET AN SSSR, 1987.
  210 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 19. 19
  Published 1984
  Moskva : IIET AN SSSR, 1984.
  200 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...
 20. 20
  Published 1981
  Moskva : Komissi︠i︡a, po razrabotke nauch. nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a kosmicheskogo prostranstva, 1981.
  160 p. : ill. ; 26 cm.
  ...Akademi︠i︡a nauk SSSR. Komissi︠i︡a po razrabotke nauchnogo nasledi︠i︡a pionerov osvoeni︠i︡a...

Search Tools: