Showing 1 - 13 results of 13 for search 'ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981', query time: 0.10s Refine Results
 1. 1
  [1970]
  669 p. 25 cm.
 2. 2
  [Peshawar] : Pushto Ikaiḍaimī, Pishāvar Yūnīvarsiṭī, [1960?]
  12, 164 p. ; 21 cm.
 3. 3
  Rāmpūr : Rāmpūr Isṭaṭ Lāʼibrerī, 1949.
  xii, 462 p. ; 24 cm.
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
 4. 4
  Rampūr : Kitābḵẖānah-yi Riyāsat-i Rāmpūr, 1942.
  xl, 344 p. ; 24 cm.
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
 5. 5
  Rāmpūr : Kitābḵẖānah-yi ʻĀliyah Riyāsat-i Rāmpūr, 1944.
  lxxii, 327 p. ; 20 cm.
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
 6. 6
  Rampūr : Kitābḵẖānah-yi Riyāsat-i Rāmpūr, 1942.
  1 online resource (xl, 344 p.)
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 7. 7
  Karāchī : Anjuman Taraqqī-yi Urdū, 1969.
  52 p. ; 22 cm.
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
 8. 8
  Rāmpūr : Ishāʻat Ḵẖānah, 1946.
  1 online resource (xxx, 298, 8 p.)
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 9. 9
  Rāmpūr : Rāmpūr Isṭaṭ Lāʼibrerī, 1949.
  1 online resource (xii, 462 p.)
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 10. 10
  Naʼī Dihlī : Anjuman-Taraqqī-yi Urdū, Hind, [1982]
  5, 582 p. ; 25 cm.
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
 11. 11
  Rāmpūr : Kitābḵẖānah-yi ʻĀliyah Riyāsat-i Rāmpūr, 1944.
  1 online resource (lxxii, 327 p.)
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
  Center for Research Libraries
  Online Resource
 12. 12
  Rāmpūr : Ishāʻat Ḵẖānah, 1946.
  xxx, 298, 8 p. ; 19 cm.
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...
 13. 13
  Rāmpūr : Rāmpūr Isṭaṭ Lāʼibrerī, 1949.
  xii, 462 p. ; 24 cm.
  Other Authors: ...ʻArshī, Imtiyāz ʻAlī Ḵẖāṉ, 1904-1981...

Search Tools: