Showing 161 - 180 results of 222 for search 'Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)', query time: 0.04s Refine Results
 1. 161
  Published 1987
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunar. otnosheniĭ, 1987.
  2 v. (306 p.) ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 2. 162
  Published 1986
  Moskva : "Nauka", 1986.
  270 p. : ill. ; 23 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 3. 163
  Published 1975
  Moskva : Institut, 1975.
  226 p. : ill. (some folded)
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 4. 164
  Published 1975
  Moskva : Myslʹ, 1975.
  478 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 5. 165
  Published 1988
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunar. otnosheniĭ, 1988.
  235 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 6. 166
  Published 1965
  Moskva : Nauka, 1965.
  433 p.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 7. 167
  Published 1989
  Moskva : "Nauka", 1989.
  183 p. ; 22 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 8. 168
  Published 1984
  Moskva : Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoĭ lit-ry, 1984.
  244 p. ; 22 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 9. 169
  Published 1983
  Moskva : Institut, 1983.
  239 p. : ill.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 10. 170
  Published 1984
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunar. otnosheniĭ, 1984.
  195 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 11. 171
  Published 1986
  Moskva : Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoĭ lit-ry, 1986.
  405 p. ; 23 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 12. 172
  Published 1990
  Moskva : Nauka, 1990.
  221 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 13. 173
  Published 1987
  Moskva : "Nauka", 1987.
  206 p. ; 22 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 14. 174
  Published 1985
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ, 1985.
  218 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 15. 175
  Published 1990
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunar. otnosheniĭ, 1990.
  98 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 16. 176
  Published 1987
  Moskva : "Nauka", 1987.
  541 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 17. 177
  Published 1984
  Moskva : Izd-vo "Nauka", 1984.
  219 p. ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 18. 178
  Published 1987
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ, 1987.
  227 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 19. 179
  Published 1988
  Moskva : "Nauka", 1988.
  250, [3] p. ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 20. 180
  Published 1988
  Moskva : Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoĭ lit-ry, 1988.
  343 p. ; 23 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...

Search Tools: