Showing 81 - 100 results of 222 for search 'Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)', query time: 0.04s Refine Results
 1. 81
  Published 1988
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunar. otnosheniĭ, 1988.
  91 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 2. 82
  Published 1983
  Moskva : Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoĭ lit-ry, 1983.
  302, [2] p. ; 23 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 3. 83
  Published 1966
  Moskva, Nauka, 1966.
  370 p. 22 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 4. 84
  Gorodskie srednie sloi sovremennogo kapitalisticheskogo obshchestva
  Городские средние слои современного капиталистического общества /
  Published 1963
  Moskva [R.S.F.S.R.] : Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1963.
  566 pages ; 23 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademii︠a︡ nauk SSSR)...
 5. 85
  Published 1985
  Moskva : "Nauka", 1985.
  334 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 6. 86
  Published 1986
  Moskva : "Nauka", 1986.
  350 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 7. 87
  Published 1978
  Moskva : Nauka, 1978.
  300 p. : ill. ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 8. 88
  Published 1977
  Moskva : Myslʹ, 1977.
  335 p. ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 9. 89
  Published 1982
  Moskva : Izd-vo "Nauka", 1982.
  315 p. ; 22 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 10. 90
  Published 1976
  Moskva : Myslʹ, 1976.
  357 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 11. 91
  Published 1991
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ, 1991.
  2 v. ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 12. 92
  Published 1985
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunar. otnosheniĭ, 1985.
  250 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 13. 93
  Published 1984
  Moskva : Mezhdunarodnye otnosheni︠i︡a, 1984.
  238 p. ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 14. 94
  Published 1959
  Moskva, Izd-vo In-ta mezhdunarodnykh otnosheniĭ, 1959.
  429 p. 23 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 15. 95
  Published 1988
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunar. otnosheniĭ, 1988.
  244 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 16. 96
  Moskva : Institut,
  v. ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 17. 97
  Published 1960
  Moskva, Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1960.
  439 p. 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 18. 98
  Published 1975
  Moskva: Myslʹ, 1975.
  2 v. ; 23 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 19. 99
  Published 1986
  Moskva : "Mezhdunar. otnosheni︠i︡a", 1986.
  350 p. ; 21 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...
 20. 100
  Published 1986
  Moskva : Akademi︠i︡a nauk SSSR, In-t mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunar. otnosheniĭ, 1986.
  2 v. (339 p.) ; 20 cm.
  ...Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Akademi︠i︡a nauk SSSR)...

Search Tools: